lrxin-《塑性加工过程的数值模拟与物理模拟》课程更改时间通知

教育新闻

当前位置: 首页 > 新闻 > 教育新闻 >

《塑性加工过程的数值模拟与物理模拟》课程更改时间通知

时间:2018-05-02 11:04 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:研究生部 点击:
     原定于本学期11-17周的《塑性加工过程的数值模拟与物理模拟》课程取消,改为秋季学期,具体时间另行安排,需要退课的同学持经导师签字的申请到研究生大厦208,交给于老师。

                                                                                                                                                                                                                                                                                         研究生部
                                                                                                                                                                                                                                                                                       2018年5月2号