lrxin-更改《合金热力学》课程考试安排通知

教育新闻

当前位置: 首页 > 新闻 > 教育新闻 >

更改《合金热力学》课程考试安排通知

时间:2018-05-10 15:32 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:研究生部 点击:
《合金热力学》于2018年5月22日下午15:30~18:30,在108,109进行考试,考生不允许携带计算器。
                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                        研究生部
                                                                                                   2018年5月10日