lrxin-关于中科大学费发票的通知

重要通知

当前位置: 首页 > 重要通知 >

关于中科大学费发票的通知

时间:2017-12-21 11:09 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:admin 点击:

因科大今年上电子发票打印系统,所以不在统一打印学费收据。有需要报销的同学,请于20171221日—2017122812:00之前到研究生教育大厦207房间报名,过期不在办理。

 

 

                                                                                              金属研究所研究生部

                                                                                                    20171221