lrxin-通知

重要通知

当前位置: 首页 > 重要通知 >

通知

时间:2018-05-03 09:08 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:admin 点击:

根据《中国科学院金属研究所研究生医疗补助金管理办法》的规定,现开始申请研究生医疗补助金,请符合条件的同学,在研究生部主页—常用表格下载并填写《中国科学院金属所研究生医疗补助金申请表》,将申请表及医疗费原始凭证、病志和检查单(20176-20185月期间),于2018525日前提交到研究生大厦207房间。

 

 

 

                  中国科学院金属研究所

                           研究生部

                          201853

 

 

中国科学院金属研究所研究生医疗补助金管理办法(2006年12月)

研究生医疗补助金申请表(2007.01