lrxin-医保重要通知

重要通知

当前位置: 首页 > 重要通知 >

医保重要通知

时间:2019-01-18 09:30 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:admin 点击:

同学如果发生疾病,请持医保卡及时就医。如启动保险项目中任何一项保险责任出险时,均需要被保险人报案。

报案电话:4008666777

保险单号:2992101061220180000006

或者说是:中国科学院金属研究所学生

保险险种:学生、幼儿意外伤害保险

     

关于保险理赔方面的问题请咨询李志芳,联系电话:13897999767

出险结束后,请按每项保险责任所需的理赔材料,另补充银行卡复印件,于每月15-20号期间,交郭可信楼207办公室。

 

 

 

 

                         中国科学院金属研究所

                             研究生教育处

                           2019118