lrxin-2016年夏令营申请材料收到情况(已截止)

硕士信息

当前位置: 首页 > 招生 > 硕士信息 >

2016年夏令营申请材料收到情况(已截止)

时间:2016-06-03 15:26 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:admin 点击:

 

姓名

申请材料情况

申请批次

敖静

申请材料合格

1

白鹭

申请材料合格

1

白雪寒

申请材料合格

1

白雪娇

申请材料合格

1

邴明程

申请材料合格

1

蔡蓓

申请材料合格

1

蔡志鹏

申请材料合格

2

曹晋玮

申请材料合格

1

曹丽方

申请材料合格

1

曹伟成

申请材料合格

 

曹溪语

申请材料合格

1

曹雪珍

申请材料合格

1

曹毅

申请材料合格

1

曹志菲

申请材料合格

1

曾盼林

申请材料合格

2

曾庆文

申请材料合格

1

柴宏宇

申请材料合格

1

车家宝

申请材料合格

2

陈步航

申请材料合格

2

陈查坤

申请材料合格

 

陈桂林

申请材料合格

2

陈浩

申请材料合格

2

陈恋

申请材料合格

2

陈琳

申请材料合格

2

陈思彤

申请材料合格

2

陈万小男

申请材料合格

2

陈炜红

申请材料合格

2

陈文涛

申请材料合格

2

陈曦午

申请材料合格

1

陈夏岩

申请材料合格

2

陈笑强

申请材料合格

2

陈轩

申请材料合格

2

陈雨亭

申请材料合格

2

程国庆

申请材料合格

1

程豪

申请材料合格

2

程家麒

申请材料合格

2

程元元

申请材料合格

2

崔永丰

申请材料合格

2

崔振杰

申请材料合格

2

邓霁峰

申请材料合格

2

狄思怡

申请材料合格

1

丁桂伟

申请材料合格

2

丁红艳

申请材料合格

2

丁慧

申请材料合格

1

丁力

申请材料合格

2

董致远

申请材料合格

2

杜晓利

申请材料合格

2

杜瑶

申请材料合格

1

杜子杰

申请材料合格

2

段庆熙

申请材料合格

2

樊勇

申请材料合格

2

范珏雯

申请材料合格

2

范胜颖

申请材料合格

2

范震

申请材料合格

2

方哲

申请材料合格

1

房卓群

申请材料合格

2

傅霖兵

申请材料合格

1

甘娟娟

申请材料合格

2

高成炼

申请材料合格

2

高金勇

申请材料合格

2

高婧

申请材料合格

2

高靖博

申请材料合格

2

高敬迟

申请材料合格

2

高伟清

申请材料合格

2

高兴鹏

申请材料合格

2

高雪

申请材料合格

2

高彦雯

申请材料合格

1

高银红

申请材料合格

1

高宇

申请材料合格

2

葛娜

申请材料合格

1

葛志成

申请材料合格

2

耿雄斌

申请材料合格

2

宫得伦

申请材料合格

2

宫风辉

申请材料合格

1

龚小国

申请材料合格

2

贡博文

申请材料合格

1

谷月阳

申请材料合格

2

顾家宝

申请材料合格

2

顾松华

申请材料合格

1

关怀

申请材料合格

1

关长利

申请材料合格

1

关治兴

申请材料合格

 

管亚男

申请材料合格

2

光田甲

申请材料合格

2

郭柏征

申请材料合格

2

郭本凯

申请材料合格

1

郭道军

申请材料合格

2

郭辉

申请材料合格

1

郭佳雯

申请材料合格

2

郭鲁宁

申请材料合格

2

郭树超

申请材料合格

2

郭禹

申请材料合格

1

郭志雄

申请材料合格

1

韩楚

申请材料合格

2

韩丹

申请材料合格

2

韩芳

申请材料合格

2

韩李园

申请材料合格

1

韩林秀

申请材料合格

2

韩露

申请材料合格

2

韩晓琪

申请材料合格

1

韩雪

申请材料合格

2

何超

申请材料合格

1

何方

申请材料合格

1

何珊

申请材料合格

2

贺佳琪

申请材料合格

1

贺梦迪

申请材料合格

2

侯孟蕊

申请材料合格

2

侯瑞航

申请材料合格

2

侯瑞林

申请材料合格

1

胡海华

申请材料合格

2

胡梦丹

申请材料合格

1

胡明

申请材料合格

2

胡萍

申请材料合格

2

胡小强

申请材料合格

1

华承健

申请材料合格

2

黄杰

申请材料合格

2

黄立贤

申请材料合格

 

黄隆

申请材料合格

1

黄启顺

申请材料合格

2

黄淑菁

申请材料合格

2

黄松鹏

申请材料合格

1

黄旭丹

申请材料合格

2

黄业顺

申请材料合格

1

黄忠意

申请材料合格

1

纪素亚

申请材料合格

2

贾汉祥

申请材料合格

1

贾俊瑶

申请材料合格

1

贾瑞霞

申请材料合格

2

贾晓晨

申请材料合格

2

贾欣

申请材料合格

2

姜毅

申请材料合格

1

姜卓利

申请材料合格

1

蒋春燕

申请材料合格

2

蒋何斌

申请材料合格

1

蒋为豪

申请材料合格

2

蒋洋

申请材料合格

1

焦祥祎

申请材料合格

2

焦志鹏

申请材料合格

1

解文龙

申请材料合格

1

金海泽

申请材料合格

1

金银玲

申请材料合格

1

金玉楠

申请材料合格

2

金圆平

申请材料合格

2

靳平霞

申请材料合格

1

景楠

申请材料合格

2

康杰

申请材料合格

2

柯超军

申请材料合格

2

柯芊

申请材料合格

1

孔亚非

申请材料合格

1

孔颖

申请材料合格

1

孔佑军

申请材料合格

1

兰佳

申请材料合格

1

兰祥娜

申请材料合格

1

乐建温

申请材料合格

2

乐建温

申请材料合格

2

雷川

申请材料合格

2

黎佳立

申请材料合格

 

李宝玲

申请材料合格

2

李贝贝

申请材料合格

2

李兵

申请材料合格

2

李炳辰

申请材料合格

2

李波

申请材料合格

2

李博雯

申请材料合格

1

李程

申请材料合格

2

李丹

申请材料合格

2

李庚霏

申请材料合格

1

李航

申请材料合格

2

李浩胜

申请材料合格

1

李鸿钧

申请材料合格

2

李家琦

申请材料合格

2

李佳忆

申请材料合格

2

李建玉

申请材料合格

1

李景钰

申请材料合格

1

李静静

申请材料合格

2

李淼

申请材料合格

2

李沐泽

申请材料合格

2

李宁

申请材料合格

1

李佩瑶

申请材料合格

1

李锐

申请材料合格

1

李帅

申请材料合格

2

李天宇

申请材料合格

1

李文赫

申请材料合格

2

李小霞

申请材料合格

1

李鑫

申请材料合格

2

李戌一

申请材料合格

1

李雪晴

申请材料合格

2

李雪薇

申请材料合格

1

李雅宁

申请材料合格

2

李雅瑶

申请材料合格

1

李艳

申请材料合格

2

李艳平

申请材料合格

2

李奕臻

申请材料合格

1

李英奇

申请材料合格

2

李颖

申请材料合格

2

李永振

申请材料合格

1

李玉薇

申请材料合格

2

李毓佛

申请材料合格

2

李贞贞

申请材料合格

2

李振溱

申请材料合格

1

李中正

申请材料合格

2

李卓

申请材料合格

2

利助民

申请材料合格

2

梁春园

申请材料合格

2

梁美辰

申请材料合格

2

梁思敏

申请材料合格

2

梁园园

缺少成绩单原件

1

廖海任

申请材料合格

2

林丹阳

申请材料合格

1

林福平

申请材料合格

2

林默涵

申请材料合格

2

林平

申请材料合格

1

刘保平

申请材料合格

1

刘贝

申请材料合格

1

刘彩云

申请材料合格

2

刘晨

申请材料合格

2

刘闯

申请材料合格

2

刘方

申请材料合格

2

刘芬

申请材料合格

2

刘广

申请材料合格

2

刘国栋

申请材料合格

1

刘瀚钟

申请材料合格

1

刘昊鹏

申请材料合格

1

刘厚盛

申请材料合格

1

刘欢

申请材料合格

1

刘徽

申请材料合格

2

刘继琦

申请材料合格

1

刘佳妮

申请材料合格

2

刘景武

申请材料合格

1

刘坤

申请材料合格

1

刘恋

申请材料合格

2

刘美莹

申请材料合格

2

刘鸣凤

申请材料合格

1

刘南君

申请材料合格

2

刘朋

申请材料合格

1

刘普

申请材料合格

2

刘倩

申请材料合格

2

刘桥

申请材料合格

2

刘然然

申请材料合格

1

刘伟

申请材料合格

2

刘先锋

申请材料合格

1

刘向辉

申请材料合格

2

刘新

申请材料合格

2

刘彦宁

申请材料合格

1

刘彦宇

申请材料合格

2

刘洋

申请材料合格

2

刘颍宾

申请材料合格

1

刘园

申请材料合格

1

刘圆圆

申请材料合格

1

刘泽华

申请材料合格

2

刘志方

申请材料合格

1

刘志慧

申请材料合格

2

刘志勇

申请材料合格

2

卢炳聿

申请材料合格

2

卢双丽

申请材料合格

1

卢婷婷

申请材料合格

1

卢星宇

申请材料合格

1

鲁敏

申请材料合格

2

陆安粮

申请材料合格

1

陆思含

申请材料合格

2

罗明宇

申请材料合格

2

雒冠东

申请材料合格

1

吕新亮

申请材料合格

1

吕智丹

申请材料合格

1

马福焕

申请材料合格

1

马俊

申请材料合格

1

马林

申请材料合格

2

马梅英

申请材料合格

2

马世林

申请材料合格

2

马文超

申请材料合格

1

毛乐佳

申请材料合格

2

毛敏

申请材料合格

2

毛哲

申请材料合格

1

冒源吕

申请材料合格

2

梅鑫明

申请材料合格

2

孟祥森

申请材料合格

2

孟育

申请材料合格

2

明胜

申请材料合格

1

莫喆阳

申请材料合格

2

聂敬敬

申请材料合格

2

乜玉强

申请材料合格

2

宁可

申请材料合格

1

宁倩

申请材料合格

 

牛冬鑫

申请材料合格

1

欧阳立成

申请材料合格

2

潘龙凯

申请材料合格

2

潘湘

申请材料合格

2

庞景宇

申请材料合格

1

彭立园

申请材料合格

2

彭诗博

申请材料合格

1

彭婷

申请材料合格

2

彭宗健

申请材料合格

1

齐敏

申请材料合格

1

秦佳丽

申请材料合格

1

秦萱

申请材料合格

1

邱海兵

申请材料合格

1

屈文良

申请材料合格

1

曲江珊

申请材料合格

2

权北北

申请材料合格

2

任彦虹

申请材料合格

2

邵佳昀

申请材料合格

2

邵琳涛

申请材料合格

2

邵卓杰

申请材料合格

2

沈毅

申请材料合格

2

绳斯佳

申请材料合格

1

施立甫

申请材料合格

1

石林

申请材料合格

2

史佳庆

申请材料合格

1

史蕊蕊

申请材料合格

1

史思琪

申请材料合格

2

舒婷

申请材料合格

2

帅熊

缺少排名证明原件

1

宋超

申请材料合格

1

宋慧宇

申请材料合格

2

宋美佳

申请材料合格

1

宋鹏

申请材料合格

1

宋文涛

申请材料合格

2

宋学鑫

申请材料合格

1

宋亚茹

申请材料合格

1

隋颜隆

申请材料合格

1

孙端君

申请材料合格

2

孙焕

申请材料合格

2

孙康

申请材料合格

2

孙培

申请材料合格

2

孙胜辉

申请材料合格

1

孙涛

申请材料合格

1

孙雪君

申请材料合格

2

孙雪晴

申请材料合格

2

孙艳涛

申请材料合格

2

孙宇伽

申请材料合格

2

覃清钰

申请材料合格

1

谭韵玲

申请材料合格

2

谭泽楷

申请材料合格

1

汤红艳

申请材料合格

1

汤梅芳

申请材料合格

2

汤鹏正

申请材料合格

2

唐和华

申请材料合格

2

田文斌

申请材料合格

2

田显辉

申请材料合格

2

童彩豪

申请材料合格

1

万美玲

申请材料合格

2

万涛

申请材料合格

2

王冰雪

申请材料合格

1

王博

申请材料合格

1

王晨

申请材料合格

1

王恩泽

申请材料合格

2

王芳

申请材料合格

1

王福昌

申请材料合格

2

王浩

申请材料合格

1

王浩宇

申请材料合格

2

王徽羽

缺少夏令营申请表

 

王慧颖

申请材料合格

2

王继伟

申请材料合格

2

王健

申请材料合格

1

王剑飞

申请材料合格

2

王建楠

申请材料合格

1

王景景

申请材料合格

2

王恺

申请材料合格

2

王康

申请材料合格

1

王丽丽

申请材料合格

1

王立鹏

申请材料合格

2

王利容

申请材料合格

2

王立悦

申请材料合格

1

王玲玲

申请材料合格

2

王敏

申请材料合格

2

王明好

申请材料合格

1

王明亮

申请材料合格

2

王鹏

申请材料合格

1

王琪玉

申请材料合格

2

王棋钰

申请材料合格

2

王巧平

申请材料合格

2

王秦歌

申请材料合格

1

王清正

申请材料合格

2

王舒

申请材料合格

2

王墅

申请材料合格

1

王田田

申请材料合格

2

王婷

申请材料合格

2

王文艺

申请材料合格

1

王晓丹

申请材料合格

2

王晓书

申请材料合格

2

王晓燕

申请材料合格

1

王新刚

申请材料合格

2

王旭刚

申请材料合格

2

王砚东

申请材料合格

1

王艺霖

申请材料合格

2

王艺雅

缺少成绩单

2

王银川

申请材料合格

2

王莹

申请材料合格

1

王永强

申请材料合格

2

王钰杰

申请材料合格

2

王玉珏

申请材料合格

2

王玉龙

申请材料合格

2

王远

申请材料合格

1

王悦

申请材料合格

2

王子一

申请材料合格

2

韦博鑫

申请材料合格

1

魏安庆

申请材料合格

1

魏玮

申请材料合格

2

吴程骞

申请材料合格

2

吴浩

申请材料合格

2

吴华龙

申请材料合格

2

吴敏波

申请材料合格

1

吴珊珊

申请材料合格

1

吴一凡

申请材料合格

2

吴子豪

申请材料合格

2

武玉鹏

申请材料合格

1

夏秀鑫

申请材料合格

2

夏夷平

申请材料合格

2

线跃辉

申请材料合格

2

向前

申请材料合格

2

肖望

申请材料合格

2

肖雅

申请材料合格

2

谢煌

申请材料合格

2

谢茂松

申请材料合格

1

邢聪聪

申请材料合格

1

徐高鹏

申请材料合格

1

徐国娟

申请材料合格

1

徐鸿

申请材料合格

2

徐静

申请材料合格

1

徐胜军

申请材料合格

1

徐婷婷(沈阳工大)

申请材料合格

1

徐婷婷(西北工大)

申请材料合格

2

徐晓钉

申请材料合格

1

徐雅文

申请材料合格

1

徐扬

申请材料合格

2

徐子博

申请材料合格

2

许俊益

申请材料合格

1

许凯欣

申请材料合格

2

薛超超

申请材料合格

1

薛晶晶

申请材料合格

2

闫爱玲

申请材料合格

2

闫猛

申请材料合格

1

阎思宇

申请材料合格

2

闫万鹏

申请材料合格

1

闫旭东

申请材料合格

2

杨晨

申请材料合格

1

杨昊

申请材料合格

2

杨建锋

申请材料合格

2

杨杰

申请材料合格

1

杨仁贤

申请材料合格

1

杨欣建

申请材料合格

2

杨燕

申请材料合格

2

杨杨

申请材料合格

2

杨永

申请材料合格

2

杨玉丹

申请材料合格

1

杨朕聃

申请材料合格

1

杨振东

缺少排名证明原件

1

杨智琴

申请材料合格

2

衣雪宁

申请材料合格

2

羿鑫垒

申请材料合格

1

殷逸臣

申请材料合格

1

尹晓丽

申请材料合格

1

游兴艳

申请材料合格

1

游雅雯

申请材料合格

2

尤益民

申请材料合格

 

由云峰

申请材料合格

2

于传伟

申请材料合格

1

俞斐腾

申请材料合格

2

于均益

申请材料合格

2

于莉

申请材料合格

2

于立成

申请材料合格

2

余治国

申请材料合格

2

于忠鑫

申请材料合格

2

原彪

申请材料合格

1

袁梦琦

申请材料合格

2

袁文玲

申请材料合格

2

袁晓雪

申请材料合格

1

原昭

申请材料合格

2

占豪

申请材料合格

2

张保云

申请材料合格

2

张毕堃

申请材料合格

2

张弛

申请材料合格

1

张迟

申请材料合格

2

张春雨

申请材料合格

2

张大卫

申请材料合格

2

张殿君

申请材料合格

1

张冬冬

申请材料合格

2

张光旭

申请材料合格

2

张国磊

申请材料合格

2

张海文

申请材料合格

2

张佳欣

申请材料合格

1

张建岗

申请材料合格

2

张晋浩

申请材料合格

2

张晋硕

申请材料合格

2

张俊

申请材料合格

2

章凯

申请材料合格

2

张莉

申请材料合格

2

张璐

申请材料合格

2

张若浔

申请材料合格

2

张书亚

申请材料合格

2

张思岩

申请材料合格

2

张偲

申请材料合格

1

张涛

申请材料合格

2

张稳

申请材料合格

2

张鑫涛

申请材料合格

1

张雪纯

申请材料合格

2

章亚磊

申请材料合格

2

张彦辉

申请材料合格

2

张燕燕

申请材料合格

2

张杨

申请材料合格

2

张怡

申请材料合格

2

张羿

申请材料合格

1

张英东

申请材料合格

1

张颖

申请材料合格

1

张园明

申请材料合格

1

张园园

申请材料合格

1

张泽均

申请材料合格

2

张昭阳

申请材料合格