lrxin-关于2017年申请研究生医疗补助金的通知

重要通知

当前位置: 首页 > 重要通知 >

关于2017年申请研究生医疗补助金的通知

时间:2017-05-17 08:31 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:研究生部 点击:

根据《中国科学院金属研究所研究生医疗补助金管理办法》的规定,现开始申请研究生医疗补助金,请符合条件的同学,在研究生部主页—常用表格下载并填写《中国科学院金属所研究生医疗补助金申请表》,将申请表及医疗费原始凭证、病志和检查单(20166-20175月期间),于2017527前提交到研究生部107房间。

 

 

                              中国科学院金属研究所

                                     研究生部

                                 2017517

中国科学院金属研究所研究生医疗补助金管理办法(2006年12月) 

    研究生医疗补助金申请表(2007.01